Nhà Máy Nhựa Hòa An kính chào quý khách! Chúc quý khách Vạn Sự Như Ý! An Khang Thịnh Vượng! Nhà Máy Nhựa Hòa An cam kết mang đến cho Quý Khách hàng Sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo, giá cả cạnh tranh nhất Hà Nội, TP HCM và Toàn Quốc!
BỒN NHỰA, THÁP NHỰA
Hiển thị

BỒN NHỰA, THÁP NHỰA

Bồn nhựa đứng 700 lít TH

Bồn nhựa đứng 700 lít TH có tên thường gọi là bồn nhựa đứng 700 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,...Qui cách sản phẩm: Ø 97,5 x 104 cm. Sản phẩm có chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. Bồn nhựa đứng bảo hành: 12 tháng Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 400 lít TH

Bồn nhựa đứng 400 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 400 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 79 x 96,5 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 4000 lít TH

Bồn nhựa đứng 4000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 4000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 175,5 x 192 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 3000 lít TH

Bồn nhựa đứng 3000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 3000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 156 x 181 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 2000 lít TH

Bồn nhựa đứng 2000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 2000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 940 x 900 mm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 1500 lít TH

Bồn nhựa đứng 1500 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 1500 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 124,5 x 140 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 300 lít TH

Bồn nhựa đứng 300 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 300 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 65 x 108 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 500 lít TH

Bồn nhựa đứng 500 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 500 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 81 x 123 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 1000 lít TH

Bồn nhựa đứng 1000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 1000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 98 x 154 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 2000 lít TH

Bồn nhựa đứng 2000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 2000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 127x 197 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa đứng 5000 lít TH

Bồn nhựa đứng 5000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa đứng 5000 lít TH, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: Ø 173x 247 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa nằm 250 lít TH

Bồn nhựa nằm 250 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa nằm 250 lít, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: 116 x 59 x 82 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa nằm 500 lít TH

Bồn nhựa nằm 500 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa nằm 1000 lít, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: 104 x 70 x 96 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa nằm 650 lít

Bồn nhựa nằm 650 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa nằm 650 lít, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: 126 x 77 x 102 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.

Bồn nhựa nằm 1000 lít

Bồn nhựa nằm 1000 lít TH 1. Thông số kĩ thuật - Tên thường gọi: Bồn nhựa nằm 1000 lít, bồn nhựa, bồn nước , bồn dung tích lớn, bồn dung tích các loại,... - Qui cách sản phẩm: 138 x 97 x 120 cm - Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh 3 lớp cùng chất chống trày xước, ăn mòn, bạc màu. - Bảo hành: 12 tháng - Giao hàng: Giao hàng toàn quốc nhanh nhất.