Hotline 24/7 Mr Chiến: 0934 443 929 - Mr Dũng: 0934 557 929
Danh mục sản phẩm can nhựa, chai nhựa nhỏ từ 0.5-1 L
 Quý khách hàng quan tâm và hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ Hotine: 0901 777 929 (Mr. Phong) hoặc liên hệ emai sales@phuhoaan.com
Tên sản phẩm Hình ảnh
1. Chai lau sàn 1 L
2. Chai nhựa tròn 0.5 L
3. Can nhựa tròn 1 L
4.  Chai nước rửa chén 250 ml- 500 ml
5. Bình nhớt 0,8 L
6. Chai 100 ml tròn
7. Chai 250 ml tròn
8. Chai 750 ml cổ cong
9. Chai 500 ml cổ cong
10. Chai 100 ml vuông
11. Chai 250 ml vuông
12. Can 500 ml tròn
13. Hũ 100 ml tròn
14. Hũ 500 ml vuông
15. Chai dầu nhớt 800 ml
Hiển thị

CAN NHỰA NHỎ 0.5- 1 L

Chai lau sàn 1 L

Chai lau sàn 1 L – Tên thường gọi: Chai lau sàn 1 L , lọ đựng 1 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 1 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa tròn 0.5 L,

Can nhựa tròn 0.5 L – Tên thường gọi: Can nhựa tròn 0.5 L, lọ đựng 0,5 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 0,5 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa tròn 1 L

Can nhựa tròn 1 L – Tên thường gọi: Can nhựa tròn 1 L, lọ đựng 1 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 1 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Chai nước rửa chén 250 ml- 500 ml

Chai nước rửa chén 250 ml- 500 ml – Tên thường gọi: Chai nước rửa chén 250 ml- 500 ml, lọ đựngnước rửa chén 250 ml- 500 ml, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 250-500 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Bình nhớt 0,8 L

Bình nhớt 0,8 L – Tên thường gọi: Bình nhớt 0,8 L, lọ đựng nhớt 0,8 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 0,8 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Chai 250 ml tròn

Chai 250 ml tròn – Tên thường gọi: Chai 250 ml tròn, lọ đựng 250 ml tròn, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): φ54 x 151(H) mm; – KT trong (inside): – Dung tích: 250 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Chai 750 ml cổ cong

Chai 750 ml cổ cong – Tên thường gọi: Chai 750 ml cổ cong, lọ đựng 750 ml cổ cong, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): 120(L) x 54(W) x 220(H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 750 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Chai 500 ml cổ cong

Chai 500 ml cổ cong – Tên thường gọi: Chai 500 ml cổ cong, lọ đựng 500 ml cổ cong, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): 105(L) x 50(W) x 200(H) mm – KT trong (inside): – Dung tích: 500 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Chai 100 ml vuông

Chai 100 ml vuông ​– Tên thường gọi: Chai 100 ml vuông, lọ đựng 100 ml vuông, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 100 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can 500 ml tròn

Can 500 ml tròn – Tên thường gọi: Can 500 ml tròn, lọ đựng 500 ml tròn, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): φ70 x 187(H) mm; – KT trong (inside): – Dung tích: 500 ml – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.