Hotline 24/7 Mr Chiến: 0934 443 929 - Mr Dũng: 0934 557 929
Hiển thị

KHAY NHƯA (KỆ DỤNG CỤ)

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) hình chữ nhật Phú Hòa An

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) hình chữ nhật được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa PP kết hợp cùng chất chống bạc màu UV. Khay nhựa có độ bền cao, dày dặn, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Hòa An Plastic bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất kho với tất cả các lỗi kĩ thuật do nhà máy sản xuất.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) lớn Phú Hòa An

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) lớn còn được gọi là khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. Sản phẩm được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa PP kết hợp cùng chất chống bay màu UV. Khay nhựa có độ bền cao, dày dặn, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Hòa An Plastic bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất kho với tất cả các lỗi kĩ thuật do nhà máy sản xuất.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) trung Phú Hòa An

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) trung Phú Hòa An còn được gọi là khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. Sản phẩm được sản xuất từ 100% chất liệu nhựa PP kết hợp cùng chất chống bay màu UV. Khay nhựa có độ bền cao, dày dặn, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Hòa An Plastic bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất kho với tất cả các lỗi kĩ thuật do nhà máy sản xuất.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) nhỏ

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) nhỏ Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) nhỏ, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 180 x 120 x 80 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A9

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A9 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A9, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 482 x 308 x 178 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A6

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A6 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A6, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 240 x 155 x 125 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A5

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A5 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A5, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 200 x 136 x 90 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A8

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A8 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) A8, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 354 x 210 x 143 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) AP1

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) AP1 Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) AP1, khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ), khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 240 x 155 x 125 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLC

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLC Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLC, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 250 x 154 x 120 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLB

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLB Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLB, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 355 x 200 x 137 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLA

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLA Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) FLA, khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 477 x 200 x 176 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Kệ sắt gắn khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ)

Kệ sắt gắn khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Kệ sắt gắn khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ), khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: Số tầng: 4-5 tầng tùy thuộc vào yêu cầu đặt hàng của Quý khách hàng. Số khay nhựa (kệ dụng cụ): 40-50 khay tùy thuộc vào yêu cầu đặt hàng của Quý khách hàng. – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ)

Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ) Các thông số kĩ thuật – Tên thường gọi: Khay nhựa đựng linh kiện (kệ dụng cụ), khay đựng linh kiện, kệ dụng cụ. – Kích thước ngoài: 380 x 230 x 140 mm - Kích thước trong: – Chất liệu: 100% nhựa PP + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: Màu xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, xanh hòa bình, xanh lam, đỏ, vàng, tím, đen, cam,.... theo yêu cầu của Quý khách hàng. – Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Giá kệ khay linh kiện

Gia công theo kích thước yêu cầu Giá kệ khay linh kiện

Khay Linh Kiện - Khay Linh Kiện A5

Kích thước ngoài 200 x 136 x 90 mm

Khay Linh Kiện - Hộp nhựa A9

KT : 482 x 308 x 178 mm

Khay linh kiện A6 (hộp nhựa A6)

Khay linh kiện A6 (hộp nhựa A6) được làm bằng chất liệu nhựa PP dày dặn, bền bỉ. Với chất liệu này khay linh kiện có độ bền cực cao, chịu va đập tốt và đặc biệt là tải trọng đựng hàng rất lớn. Bề mặt bên ngoài được thiết kế vô cùng linh hoạt giúp người dùng có thể đặt thùng trên các kệ, giá một cách vững chãi, cầm nắm, bưng bê thuận tiện. - Màu sắc gam màu tươi sáng, bóng đẹp, phù hợp cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp có thể dễ dàng in logo, kí hiệu, tiện lợi khi làm việc. Khoang đáy rộng, thành cao giúp bạn chứa được nhiều đồ.