Hotline 24/7 Mr Chiến: 0934 443 929 - Mr Dũng: 0934 557 929

BẢNG DANH SÁCH CÁC MẪU THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT DUNG TÍCH LỚN

 
STT 
(
No)
MÃ SP
(
Model)
KÍCH THƯỚC
Dài x rộng x cao (mm)

(Dimension)
Link sản phẩm MẪU SẢN PHẨM
1 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 100 lít K100 KT ngoài (outside): 85x65x31 cm  K100
 
 
 
2 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1000 lít KT ngoài (outside): 215x115x50 cm K1000
 
 
 
3 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1050 lít KT ngoài (outside): 1500x1100x840 cm K1050
 
 
4 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1100 lít KT ngoài (outside): 203x107x65 cm K1100
 
5 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 1900 lít KT ngoài (outside): 1950x1390x840 cm; K1900
 
 
 
6 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 200 lít K200 KT ngoài (outside): 91x76x41 cm K200
 
 
7 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 50 lít K50 KT ngoài (outside): 67x51x26 cm K50
 
 
 
8 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 500 lít KT ngoài (outside): 132x95x66 cm K500
 
 
 
9 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 700 lít k700 KT ngoài (outside): 1100x1500x720 mm K700
 
 
 
10 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 750 lít k750 KT ngoài (outside): 1100x1500x720 mm K750
 
 
 
11 :Xe đẩy thùng nhựa dung tích lớn KT ngoài (outside): 128 x 101 x 70cm  Dung tích lớn
 
 
 
12 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 30 lít K30 KT ngoài (outside): 64 x 45 x 16 cm K30
 
 
13 Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn 300 lít K300 KT ngoài (outside): 112 x 91 x 41 cm K300
 
 
 
 
Hiển thị

THÙNG NHỰA CHỮ NHẬT DUNG TÍCH LỚN

Xe đẩy thùng nhựa dung tích lớn

Xe đẩy thùng nhựa dung tích lớn cao cấp, chất lượng siêu bền bỉ chỉ có tại Phú Hòa An.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 750 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 750 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 700 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 700 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 500 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 500 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 50 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 50 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 300 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 300 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 30 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 30 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 2000 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 2000 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 200 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 200 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1900 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1900 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1100 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1100 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1050 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1050 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1000 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 1000 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.

-50%

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 100 lít

Thùng nhựa chữ nhật dung tích lớn (Thùng nhựa nuôi cá) 100 lít sản xuất từ 100% chất liệu nhựa nguyên sinh HDPE có độ bền cao, dày dặn, tuổi thọ sản phẩm lên đến 10 năm.