Hotline 24/7 Mr Chiến: 0934 443 929 - Mr Dũng: 0934 557 929
Danh mục sản phẩm can nhựa, chai nhựa nhỏ từ 0.5-1 L
 Quý khách hàng quan tâm và hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ Hotine: 0901 777 929 (Mr. Phong) hoặc liên hệ emai sales@phuhoaan.com
Tên sản phẩm Hình ảnh
1. Can nhựa 12 L
2. Can nhựa 20 L
3. Can nhựa tròn 20 L
4. Can nhựa vuông 30 L
5. Can nhựa 27 L
6. Can nhựa 30 L
7. Can nhựa vuông 25 L
8. Can nhựa tròn 18 L
9. Can nhựa vuông 10 L
10. Can 30 lít vuông
11. Can 30 lít dẹp
12. Can 20 lít tròn sọc
   

 
Hiển thị

CAN VUÔNG 10-30L

Can nhựa 12 L

Can nhựa 12 L – Tên thường gọi: Can nhựa 12 L, lọ đựng 12 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 12 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa 20 L

Can nhựa 20 L – Tên thường gọi: Can nhựa 20 L, lọ đựng 20 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa tròn 20 L

Can nhựa tròn 20 L – Tên thường gọi: Can nhựa tròn 20 L, lọ đựng 20 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa vuông 30 L

Can nhựa vuông 30 L – Tên thường gọi: Can nhựa vuông 30 L, lọ đựng vuông 30 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 30 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa 30 L

Can nhựa 30 L – Tên thường gọi: Can nhựa 30 L, lọ đựng 30 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 30 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa 27 L

Can nhựa 27 L – Tên thường gọi: Can nhựa 27 L, lọ đựng 27 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 27 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa 30 L

Can nhựa 30 L – Tên thường gọi: Can nhựa 30 L, lọ đựng 30 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 30 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa vuông 25 L

Can nhựa vuông 25 L – Tên thường gọi: Can nhựa vuông 25 L, lọ đựng 25 L vuông, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): ​– KT trong (inside): – Dung tích: 25 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa tròn 18 L

Can nhựa tròn 18 L – Tên thường gọi: Can nhựa tròn 18 L, lọ đựng 18 L tròn, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 18 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can nhựa vuông 10 L

Can nhựa vuông 10 L – Tên thường gọi: Can nhựa vuông 10 L, lọ đựng 10 L, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): – KT trong (inside): – Dung tích: 10 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Can 20 lít tròn sọc

Can 20 lít tròn sọc – Tên thường gọi: Can 20 lít tròn sọc, lọ đựng 20 lít tròn sọc, chai lọ nhựa. – KT ngoài (outside): φ293 x 370(H) mm; – KT trong (inside): – Dung tích: 20 L – Chất liệu: 100% nhựa PP chính phẩm + chất chống bay màu UV. – Màu sắc: màu trắng và tất cả các màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng với đơn hàng đơn hàng có số lượng từ 50 PCE trở lên. Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng.